< Takaisin etusivulle

DigiDesi: kuntoutusalusta rikoksista irrottautumisen tueksi

rikos- ja päihdetaustaiset
terveys, hyvinvointi ja itsetuntemus
taloustaidot ja arjen asiat
digitaidot

DigiDesi - Desistanssia digitaalisesti (ESR) -hankkeessa on luotu digitaalinen kuntoutusalusta desistanssin, eli rikoksista irtaantumisen tueksi.

DigiDesi - desistanssia digitaalisesti (ESR)

DigiDesi - Desistanssia digitaalisesti (ESR) -hankkeessa on luotu digitaalinen kuntoutusalusta desistanssin, eli rikoksista irtaantumisen tueksi. Alustojen tarkoitus on tukea rikoksilla oireilevia ja vankilasta vapautuvia desistanssiprosessissa sekä yhteiskuntaan kiinnittymisessä. Alustojen sisällöt soveltuvat kuitenkin myös monelle muulle asiakasryhmälle. Alustat on suunniteltu tehtäväksi itsenäiseksi, mutta ne soveltuvat myös ryhmätyöskentelyyn, ja työntekijä voi käyttää sisältöjä myös oman työnsä tukena. Alustoille ei tarvita kirjautumista, eikä alustoilla ole mahdollista palauttaa tehtäviä.

Alustoja on kaksi: DigiDesi - rikoksetonta elämäntapaa tukemassa (kuntoutusalusta), sekä DigiArki - taitoja omien asioiden hoitoon (palveluohjaus- ja digitaitoalusta). Alustat on haluttu selkeyden vuoksi eritellä: DigiDesi keskittyy enemmän kuntoutumiseen sekä itsensä kanssa työskentelyyn, kun taas DigiArki-alustalla käydään läpi digitaitoja sekä käytännön asioiden hoitamista erityisesti vankilasta vapautuessa.

Kuntoutusalustasta on kaksi versiota: niin sanottu siviiliversio, sekä karsitumpi vankilaversio. Vankilaversiossa alustalla ei esimerkiksi ole interaktiivisia tehtäviä, näy ulkopuolisia videoupotuksia tai linkkejä sellaisille sivuille, joihin ei ole pääsyä suljetusta vankilasta. Kuntoutusalustojen tarkoituksena on luoda pohjaa vankilasta vapautumiselle sekä tukea yhteiskuntaan kiinnittymistä sekä pohdiskelevilla, että käytännön tehtävillä.

Linkit alustoille löydät alta. Voit ladata oikealta Ohjaajan oppaan, josta saat lisätietoa ja vinkkejä alustojen käyttöön ammattilaisena. Vapautuvan hoidettavien asioiden lista toimii hyvänä muistutuksena vapautumisvaiheessa kaikesta siitä, mitä on hyvä selvittää ennen siviiliin siirtymistä.

Tutustu alustoihin tästä:

Alustat toimivat ilman kirjautumista. Mikäli olet kiinnostunut hyödyntämään alustoja laajemmin tai saamaan alustoille tunnukset, voit olla yhteydessä:

Annamaija Korhonen/ Laurea

annamaija.korhonen@laurea.fi

Minna Anthoni/ Laurea

minna.anthoni@laurea.fi

Paula Heiskanen/Silta-valmennusyhdistys

paula.heiskanen@siltavalmennus.fi

No items found.