Selaa materiaaleja
Oppimispolut onnistumiseen: Digitaidot - uhka vai mahdollisuus -podcastit
21.11.2023
digitaidot

Oppimispolut onnistumiseen -hankkeessa nauhoitettiin kevään 2023 aikana kahdeksan Digitaidot – uhka vai mahdollisuus –podcastia. Ne suunnattiin hankkeen kohderyhmälle, digiohjauksen parissa työskenteleville ammattilaisille sekä myös suurelle yleisölle. Hankkeessa vahvistettiin haavoittuvassa asemassa olevien digiperustaitoja digiohjausten keinoin.

Oppimispolut onnistumiseen
Hanke päättyy
Hanke on päättynyt
31.10.2023
Oppimispolut onnistumiseen: Digiaiheinen webinaarisarja
21.11.2023
digitaidot

Oppimispolut onnistumiseen -hanke suunnitteli ja toteutti digiaiheisen webinaarisarjan yhdessä Kokemusasiantuntijat verkossa -hankkeen kanssa. Webinaarien aiheina netiketti, medialukutaidot, ohjaustyö verkossa sekä saavutettavuus.

Oppimispolut onnistumiseen
Hanke päättyy
Hanke on päättynyt
31.10.2023
Oppimispolut onnistumiseen: Digiraitti oppimisympäristö
21.11.2023
digitaidot

Oppimisympäristö Digiraitti syntyi yhteiskehittämisen periaatteella. Digiraittia voi hyödyntää kuka tahansa digiperustaitojen opetteluun tai asiakkaiden parissa tehtävän asiakastyön tueksi. Digiraitilta löytyy runsaasti selkeäkielistä materiaalia arjen, opiskelijan sekä työntekijän digitaitoihin liittyen.

Oppimispolut onnistumiseen
Hanke päättyy
Hanke on päättynyt
31.10.2023
Digisosku: Havaintoja digitaalisesta ohjaamisesta - Kokemuksia 18–29-vuotiaille suunnatusta verkkovälitteisestä sosiaalisesta kuntoutuksesta
23.10.2023
digitaidot
nuoret

Julkaisussa esittelemme hankkeen aikana toteutettuja lyhytkestoisen ja pidempikestoisemman toiminnan pilotteja sekä tuomme esiin, millaisia mahdollisuuksia näemme digitaalisessa ohjauksessa olevan ja miten digivälitteinen ohjaus antaa tukea kotisohvalle asti.

Digisosku
Hanke päättyy
Hanke on päättynyt
31.10.2023
Digisosku: Rytmiä sun arkeen -toimintamalli ja työkirja
23.10.2023
digitaidot
nuoret

Rytmiä sun arkeen -toimintamalli – verkkovälitteisen ohjauksen hyvät käytännöt -toimintamalli ammattilaisille sekä Rytmiä sun arkeen – työkaluja arkeen ja mielen hyvinvointiin -työkirja asiakkaille. Työkirja on suunnattu itseopiskeluun ja arjen taitojen tukemiseen.

Digisosku
Hanke päättyy
Hanke on päättynyt
31.10.2023
Digisti oppien -työkalupakki
17.10.2023
nuoret
digitaidot

DIPPI – Digisti oppien –hankkeessa on kehitetty Digisti oppien – työkalupakki, johon on koottu tiiviisti ja käytännönläheisesti vinkkejä ja näkökulmia nuorten digioppimisen tukemiseen ja digiohjauksen toteuttamiseen.

Dippi - digisti oppien
Hanke päättyy
Hanke on päättynyt
31.10.2023
Komeetta-hanke: kuva-sana-kortit työpajatoimintaan osa 1
16.10.2023
maahanmuuttaneet

Komeetta-hankkeessa edistettiin työmarkkinoiden ulkopuolella olevien maahanmuuttaneiden henkilöiden, erityisesti miesten työllistymistä. Tässä ladattavana työpajatoiminnan tueksi tuotettujen kuva-sana-korttien mallipohjat.

Komeetta – kulttuurisesti osallistavaa mentorointia työelämään
Hanke päättyy
Hanke on päättynyt
31.7.2023
Komeetta-hanke: kuva-sana-kortit työpajatoimintaan osa 2
16.10.2023
maahanmuuttaneet

Komeetta-hankkeessa edistettiin työmarkkinoiden ulkopuolella olevien maahanmuuttaneiden henkilöiden, erityisesti miesten työllistymistä. Tässä ladattavana työpajatoiminnan tueksi tuotettujen kuva-sana-korttien mallipohjat.

Komeetta – kulttuurisesti osallistavaa mentorointia työelämään
Hanke päättyy
Hanke on päättynyt
31.7.2023
DIPPI – Digisti oppien: Digitaitoharjoituksia nuorille
11.10.2023
digitaidot
nuoret

DIPPI - Digisti oppien -hankkeessa on kehitetty tehtävämateriaalia nuorten digitaitoharjoittelun tueksi. Tehtävien teemoja ovat muun muassa tietokoneen ja perusohjelmien käyttäminen, digihyvinvointi, opiskelu verkossa, työelämän digitaidot sekä tiedonhaku.

Dippi - Digisti oppien
Hanke päättyy
Hanke on päättynyt
31.10.2023
Valoa digiperustaitoihin! Valmennuskäsikirja
26.9.2023
nuoret
digitaidot

Valmennuskäsikirjamme tarjoaa ideoita ja vinkkejä, miten nuorten aikuisten digitaitoja ja -valmiuksia voi vahvistaa ohjaustyössä. Digi on nivoutunut erottamattomaksi osaksi elämäämme ja arkeamme. Digin voi nivoa myös ohjaustyöhön monella tapaa: digityökaluja voi käyttää sekä huviksi että hyödyksi! Käsikirjamme sopii esimerkiksi järjestösektorilla toimiville ohjaajille, jotka työssään kohtaavat nuoria aikuisia ja tukevat heitä eteenpäin omilla poluillaan.‍

Valoa digiperustaitoihin Satakunnassa
Hanke päättyy
Hanke on päättynyt
31.10.2023
Saako oppia -hanke: Pääsykoebingo
8.8.2023
opiskelu ja työelämä
nuoret

Pääsykoebingo tukee pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin harjoittelua ja valmistautumista. Bingo ei pelkästään käsittele tietämystä aiheesta vaan myös valmiuksia osallistua koetilanteeseen. Bingon väittämät voivat auttaa keskittymään niihin asioihin, joissa lisätiedolle tai -tuelle on eniten tarvetta. Harjoitusta voi käyttää ohjaustilanteissa keskustelun virittäjänä sekä ohjattavien opintovalmiuksien reflektoimisessa. Bingo on PDF-muodossa. Sen voi tulostaa.

Saavutettavat koulutuspolut ja oikeus oppia – Saako oppia -hanke
Hanke päättyy
Hanke on päättynyt
31.8.2023
Saako oppia -hanke: Ideoita ja vaihtoehtoja koulutuspoluilla ohjaamiseen ja etenemiseen
8.8.2023
opiskelu ja työelämä
nuoret

Millaisia opintojen ja oppimisen vaihtoehtoja on koulutuspolun eri vaiheisiin? Kuvio tukee ohjaajaa ja ohjattavaa ideoimaan ja hahmottamaan sopivaa suuntaa.

Saavutettavat koulutuspolut ja oikeus oppia – Saako oppia -hanke
Hanke päättyy
Hanke on päättynyt
31.8.2023
Saako oppia -hanke: Saavutettavuus työelämäympäristöissä
8.8.2023
opiskelu ja työelämä
nuoret

Miten saavutettavuutta voisi huomioida paremmin työelämäympäristöissä? Tutustu oppimiskokonaisuuteemme ja nappaa uusia ideoita!

Saavutettavat koulutuspolut ja oikeus oppia – Saako oppia -hanke
Hanke päättyy
Hanke on päättynyt
31.8.2023
UPPO-TOIMINTAMALLI
31.7.2023
nuoret
terveys, hyvinvointi ja itsetuntemus
opiskelu ja työelämä

UPPO-hankeen valmentajat kulkivat asiakkaan rinnalla ja kehittivät asiakaslähtöistä yksilöllisen ohjauksen toimintamallia, jonka tavoite oli auttaa monien samanaikaisten haasteiden kanssa kamppailevia ihmisiä pääsemään kiinni yhteiskunnan palveluihin.

UPPO – ulkopuolelta polkuja osaamiseen
Hanke päättyy
Hanke on päättynyt
31.7.2023
RIKSU-Hanke: Naiserityisyys rikosseuraamusalalla, tutkija Ulla Salovaara, Jyväskylän yliopisto
5.7.2023
rikos- ja päihdetaustaiset

RIKSU-kehittämishankkeen tavoitteena on luoda rikostaustaisten naisten, naiseksi itsensä kokevien sekä muunsukupuolisten henkilöiden tarpeita vastaava kuntoutus, jossa huomioidaan naiserityisen työn erityispiirteet.

Rikoksista irtaantumista tukeva sukupuolisensitiivinen kuntoutus (RIKSU)
Hanke päättyy
Hanke on päättynyt
30.6.2023
RIKSU-Hanke: Traumasensitiivinen työote, projektipäällikkö Mari McAlester
5.7.2023
rikos- ja päihdetaustaiset

RIKSU-kehittämishankkeen tavoitteena on luoda rikostaustaisten naisten, naiseksi itsensä kokevien sekä muunsukupuolisten henkilöiden tarpeita vastaava kuntoutus, jossa huomioidaan naiserityisen työn erityispiirteet.

Rikoksista irtaantumista tukeva sukupuolisensitiivinen kuntoutus (RIKSU)
Hanke päättyy
Hanke on päättynyt
30.6.2023
RIKSU-Hanke: Sukupuolen moninaisuuden kohtaaminen
5.7.2023
rikos- ja päihdetaustaiset

RIKSU-kehittämishankkeen tavoitteena on luoda rikostaustaisten naisten, naiseksi itsensä kokevien sekä muunsukupuolisten henkilöiden tarpeita vastaava kuntoutus, jossa huomioidaan naiserityisen työn erityispiirteet.

Rikoksista irtaantumista tukeva sukupuolisensitiivinen kuntoutus (RIKSU)
Hanke päättyy
Hanke on päättynyt
30.6.2023
RIKSU-Hanke: Digitalisaatio ja digitaalisten välineiden käyttö rangaistukseen tuomittujen kuntoutuksessa
5.7.2023
rikos- ja päihdetaustaiset

RIKSU-kehittämishankkeen tavoitteena on luoda rikostaustaisten naisten, naiseksi itsensä kokevien sekä muunsukupuolisten henkilöiden tarpeita vastaava kuntoutus, jossa huomioidaan naiserityisen työn erityispiirteet. Kuntoutuspolku tähtää rikoksista irtaantumiseen, päihdekuntoutumiseen sekä perhesuhteiden ja arjenhallintataitojen vahvistamiseen.

Rikoksista irtaantumista tukeva sukupuolisensitiivinen kuntoutus (RIKSU)
Hanke päättyy
Hanke on päättynyt
30.6.2023
Komeetta-hanke: Kulttuurienvälistä osaamista ammattilaisille. Osa 1.
20.6.2023
maahanmuuttaneet
opiskelu ja työelämä

Komeetta-hankkeessa edistetään työmarkkinoiden ulkopuolella olevien maahanmuuttaneiden henkilöiden, erityisesti miesten työllistymistä. Hankkeessa kehitetään vertaisryhmätoimintaa ja kokeillaan, arvioidaan sekä kehitetään erilaisia mentorointimalleja maahanmuuttaneiden työllistymisen tueksi. Hankkeen pohjalta luodut materiaalit tukevat alan ammattilaisia kehittämään omaa kulttuurienvälistä osaamistaan.

Komeetta – kulttuurisesti osallistavaa mentorointia työelämään
Hanke päättyy
Hanke on päättynyt
31.7.2023
Komeetta-hanke: Kulttuurienvälistä osaamista ammattilaisille. Osa 2.
20.6.2023
maahanmuuttaneet
opiskelu ja työelämä

Komeetta-hankkeessa edistetään työmarkkinoiden ulkopuolella olevien maahanmuuttaneiden henkilöiden, erityisesti miesten työllistymistä. Hankkeessa kehitetään vertaisryhmätoimintaa ja kokeillaan, arvioidaan sekä kehitetään erilaisia mentorointimalleja maahanmuuttaneiden työllistymisen tueksi. Hankkeen pohjalta luodut materiaalit tukevat alan ammattilaisia kehittämään omaa kulttuurienvälistä osaamistaan.

Komeetta – kulttuurisesti osallistavaa mentorointia työelämään
Hanke päättyy
Hanke on päättynyt
31.7.2023
Komeetta-hanke: Mentorikoulutuksen materiaalit. Osa 1.
20.6.2023
maahanmuuttaneet
opiskelu ja työelämä

Komeetta-hankkeessa edistetään työmarkkinoiden ulkopuolella olevien maahanmuuttaneiden henkilöiden, erityisesti miesten työllistymistä. Hankkeessa kehitetään vertaisryhmätoimintaa ja kokeillaan, arvioidaan sekä kehitetään erilaisia mentorointimalleja maahanmuuttaneiden työllistymisen tueksi. Hankkeen pohjalta luotu mentorikoulutus tukee maahanmuuttaneita sopeutumaan suomalaiseen kulttuuriin ja työelämään.

Komeetta – kulttuurisesti osallistavaa mentorointia työelämään
Hanke päättyy
Hanke on päättynyt
31.7.2023
Komeetta-hanke: Mentorikoulutuksen materiaalit. Osa 2.
20.6.2023
maahanmuuttaneet
opiskelu ja työelämä

Komeetta-hankkeessa edistetään työmarkkinoiden ulkopuolella olevien maahanmuuttaneiden henkilöiden, erityisesti miesten työllistymistä. Hankkeessa kehitetään vertaisryhmätoimintaa ja kokeillaan, arvioidaan sekä kehitetään erilaisia mentorointimalleja maahanmuuttaneiden työllistymisen tueksi. Hankkeen pohjalta luotu mentorikoulutus tukee maahanmuuttaneita sopeutumaan suomalaiseen kulttuuriin ja työelämään.

Komeetta – kulttuurisesti osallistavaa mentorointia työelämään
Hanke päättyy
Hanke on päättynyt
31.7.2023
Komeetta-hanke: Mentoroinnin käsikirja
20.6.2023
maahanmuuttaneet
opiskelu ja työelämä

Komeetta-hankkeessa edistetään työmarkkinoiden ulkopuolella olevien maahanmuuttaneiden henkilöiden, erityisesti miesten työllistymistä. Hankkeessa kehitetään vertaisryhmätoimintaa ja kokeillaan, arvioidaan sekä kehitetään erilaisia mentorointimalleja maahanmuuttaneiden työllistymisen tueksi. Hankkeen pohjalta luotu Mentoroinnin käsikirja auttaa ammattilaisia tukemaan maahanmuuttaneita sopeutumisessa suomalaiseen kulttuuriin ja työelämään.

Komeetta – kulttuurisesti osallistavaa mentorointia työelämään
Hanke päättyy
Hanke on päättynyt
31.7.2023
Komeetta-hanke: Mentoroitavalle. Osa 1.
20.6.2023
maahanmuuttaneet
opiskelu ja työelämä

Komeetta-hankkeessa edistetään työmarkkinoiden ulkopuolella olevien maahanmuuttaneiden henkilöiden, erityisesti miesten työllistymistä. Hankkeessa kehitetään vertaisryhmätoimintaa ja kokeillaan, arvioidaan sekä kehitetään erilaisia mentorointimalleja maahanmuuttaneiden työllistymisen tueksi. Löydät täältä hankkeen pohjalta luodut ohjeet mentoroitavalle.

Komeetta – kulttuurisesti osallistavaa mentorointia työelämään
Hanke päättyy
Hanke on päättynyt
31.7.2023
Komeetta-hanke: Mentoroitavalle. Osa 2.
20.6.2023
maahanmuuttaneet
opiskelu ja työelämä

Komeetta-hankkeessa edistetään työmarkkinoiden ulkopuolella olevien maahanmuuttaneiden henkilöiden, erityisesti miesten työllistymistä. Hankkeessa kehitetään vertaisryhmätoimintaa ja kokeillaan, arvioidaan sekä kehitetään erilaisia mentorointimalleja maahanmuuttaneiden työllistymisen tueksi. Löydät täältä hankkeen pohjalta luodut ohjeet mentoroitavalle.

Komeetta – kulttuurisesti osallistavaa mentorointia työelämään
Hanke päättyy
Hanke on päättynyt
31.7.2023
VESKU -toimintamalli
31.5.2023
työttömät
digitaidot
opiskelu ja työelämä
terveys, hyvinvointi ja itsetuntemus
taloustaidot ja arjen asiat

VESKU-hankkeen tavoitteena on ollut kehittää työkokeilua vastaamaan paremmin pitkään koulutuksen ja työn ulkopuolella olleiden aikuisten tarpeita sekä lisätä osallistujien opiskelu- ja työllistymisvalmiuksia. Koulutukseen osallistumisen ja työllistymisen tueksi hankkeessa on kehitetty kaikille avoin verkkovalmennus. Lataa VESKU-toimintamalli täältä.

VESKU-hanke
Hanke päättyy
Hanke on päättynyt
30.6.2023
VESKU-hankkeen avoin verkkovalmennusmateriaali työllistymisen ja koulutukseen osallistumisen tueksi
31.5.2023
digitaidot
työttömät
terveys, hyvinvointi ja itsetuntemus
taloustaidot ja arjen asiat
opiskelu ja työelämä

Tämä opas on tarkoitettu ohjaajille, jotka ovat kiinnostuneita käyttämään työssään VESKU - Verkkovalmennuksella ja tuetulla työkokeilulla kohti koulutusta ja työtä - hankkeessa vuosina 2020 - 2023 kehitettyä verkkovalmennusta.

VESKU-hanke
Hanke päättyy
Hanke on päättynyt
30.6.2023
Videosarja: Digiperustaidot
18.4.2023
digitaidot

Yhdessä oppien digitaidot haltuun -hankkeessa tuotettu videosarja, jolla tutustutaan monipuolisesti digiperustaitoihin.

Yhdessä oppien digitaidot haltuun -hanke
Hanke päättyy
Hanke on päättynyt
31.8.2023
Videosarja: Näppäimistö tutuksi
18.4.2023
digitaidot

Yhdessä oppien digitaidot haltuun -hankkeessa tuotettu videosarja, jolla tutustutaan perusteellisesti näppäimistön käyttöön.

Yhdessä oppien digitaidot haltuun -hanke
Hanke päättyy
Hanke on päättynyt
31.8.2023
Voimavarapuu
20.3.2023
työttömät
terveys, hyvinvointi ja itsetuntemus

Voimavarapuu-harjoitus auttaa kartoittamaan omia voimavaroja ja elämäntilannetta. Harjoitus lisää myös itsetuntemusta. Harjoitus on PDF-muodossa. Sen voi täyttää suoraan laitteella ja sitten tallentaa itselleen. Vaihtoehtoisesti harjoituksen voi tulostaa.

Saako oppia -hanke
Hanke päättyy
Hanke on päättynyt
31.8.2023
Saavutettava rinnalla kulkeva ohjaus verkkoympäristöissä -checklist
20.3.2023
digitaidot
maahanmuuttaneet

Checklist toimii ohjausten suunnittelun ja reflektion tukena. Se ottaa huomioon rinnalla kulkevan työotteen ja saavutettavuuden eri osa-alueita. Checklist on PDF-muodossa. Sen voi täyttää suoraan laitteella ja sitten tallentaa itselleen. Vaihtoehtoisesti sen voi tulostaa.

Saako oppia -hanke
Hanke päättyy
Hanke on päättynyt
31.8.2023
Digitaitojen kartta
13.3.2023
digitaidot
opiskelu ja työelämä
terveys, hyvinvointi ja itsetuntemus

Digitaitojen kartta havainnollistaa digitaitojen moninaisuutta. Sen avulla voi kartoittaa, mikä on ohjattavalle jo tuttua ja mistä hän haluaisi oppia lisää. Kartta on PDF-muodossa.

Yhdessä oppien digitaidot haltuun -hanke
Hanke päättyy
Hanke on päättynyt
31.8.2023
Saavutettavuus