< Takaisin etusivulle

RIKSU-Hanke: Traumasensitiivinen työote, projektipäällikkö Mari McAlester

rikos- ja päihdetaustaiset

RIKSU-kehittämishankkeen tavoitteena on luoda rikostaustaisten naisten, naiseksi itsensä kokevien sekä muunsukupuolisten henkilöiden tarpeita vastaava kuntoutus, jossa huomioidaan naiserityisen työn erityispiirteet.

Traumasensitiivinen työote (PDF)
Rikoksista irtaantumista tukeva sukupuolisensitiivinen kuntoutus (RIKSU)

Traumasensitiivinen työote, projektipäällikkö Mari McAlester, Särkyneestä eheäksi-hanke

https://video.laurea.fi/media/Traumasensitiivinen+ty%C3%B6ote%2C+projektip%C3%A4%C3%A4llikk%C3%B6+Mari+McAlester%2C+S%C3%A4rkyneest%C3%A4+ehe%C3%A4ksi-hanke+/0_zn3e2uxo