< Takaisin etusivulle

Komeetta-hanke: Kulttuurienvälistä osaamista ammattilaisille. Osa 1.

maahanmuuttaneet
opiskelu ja työelämä

Komeetta-hankkeessa edistetään työmarkkinoiden ulkopuolella olevien maahanmuuttaneiden henkilöiden, erityisesti miesten työllistymistä. Hankkeessa kehitetään vertaisryhmätoimintaa ja kokeillaan, arvioidaan sekä kehitetään erilaisia mentorointimalleja maahanmuuttaneiden työllistymisen tueksi. Hankkeen pohjalta luodut materiaalit tukevat alan ammattilaisia kehittämään omaa kulttuurienvälistä osaamistaan.

Komeetta – kulttuurisesti osallistavaa mentorointia työelämään

Komeetta-hankkeessa edistetään työmarkkinoiden ulkopuolella olevien maahanmuuttaneiden henkilöiden, erityisesti miesten työllistymistä. Hankkeessa kehitetään vertaisryhmätoimintaa ja kokeillaan, arvioidaan sekä kehitetään erilaisia mentorointimalleja maahanmuuttaneiden työllistymisen tueksi. Lisäksi hankkeessa järjestetään koulutusta maahanmuuttaneille suunnatuissa palveluissa työskenteleville ammattilaisille. Koulutusten tavoitteena on vahvistaa kulttuurisensitiivistä työotetta ja lisätä ymmärrystä kulttuuristen tekijöiden merkityksestä yksilön työllistymisessä. Komeetta on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke.

Hanke toteutetaan yhteishankkeena. Kehitettävä uusi toimintamalli maahanmuuttaneiden miesten työllistymisen tueksi edellyttää laajaa ja monialaista osaamista. Kohderyhmään kuuluvat maahanmuuttaneet ovat osallisina ja tasavertaisina toimijoina hankkeen kaikkien toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

No items found.