< Takaisin etusivulle

UPPO-TOIMINTAMALLI

nuoret
terveys, hyvinvointi ja itsetuntemus
opiskelu ja työelämä

UPPO-hankeen valmentajat kulkivat asiakkaan rinnalla ja kehittivät asiakaslähtöistä yksilöllisen ohjauksen toimintamallia, jonka tavoite oli auttaa monien samanaikaisten haasteiden kanssa kamppailevia ihmisiä pääsemään kiinni yhteiskunnan palveluihin.

UPPO – ulkopuolelta polkuja osaamiseen

UPPO -hankkeen päätavoitteena oli hakea uudenlaisia ratkaisuja nuorten ja aikuisten osallisuuden lisäämiseksi Satakunnan alueella. Hankkeessa kehitettiin kohderyhmää osallistava, kiinnipitävän ohjauksen malli, jonka avulla tuettiin osallistujaa pitkäkestoisesti ja kokonaisvaltaisesti haastavan tilanteen selvittelyssä, kuntoutumisessa ja yhteiskunnallisiin palveluihin kiinnittymisessä. Hankkeessa etsittiin myös uudenlaisia yhteistyöntapoja ja toimintatapoja koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden osallisuuden lisäämiseksi, koulutukseen osallistumisen kynnyksen madaltamiseksi ja kuntoutustarpeen kartoittamiseksi.

Hanke oli ESR-rahoitteinen ja sen päätoteuttajana toimii Valo-valmennusyhdistys ry. Osatoteuttajia ovat Rauman Seudun Katulähetys ry ja Porin Sininauha ry.

No items found.