< Takaisin etusivulle

Saako oppia -hanke: Pääsykoebingo

opiskelu ja työelämä
nuoret

Pääsykoebingo tukee pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin harjoittelua ja valmistautumista. Bingo ei pelkästään käsittele tietämystä aiheesta vaan myös valmiuksia osallistua koetilanteeseen. Bingon väittämät voivat auttaa keskittymään niihin asioihin, joissa lisätiedolle tai -tuelle on eniten tarvetta. Harjoitusta voi käyttää ohjaustilanteissa keskustelun virittäjänä sekä ohjattavien opintovalmiuksien reflektoimisessa. Bingo on PDF-muodossa. Sen voi tulostaa.

Pääsykoebingo (PDF)
Saavutettavat koulutuspolut ja oikeus oppia – Saako oppia -hanke

Saavutettavat koulutuspolut ja oikeus oppia – Saako Oppia-hankkeen tarkoituksena on edistää koulutuksellista tasa-arvoa ja digitaalisten ohjaus- ja oppimisympäristöjen saavutettavuutta. Tavoitteena on parantaa osallistujien digitaitoja, opiskeluvalmiuksia ja minäpystyvyyden kokemuksia sekä lisätä koulutuspolkujen saavutettavuutta. Lisäksi hanke kehittää erilaisia tuen tarpeita tunnistavan sekä olemassa olevaa asiantuntemusta ja kokemustietoa yhdistävän digitaalisen ohjausympäristön materiaaleineen. Hankkeen osallistujat eli kanssakehittäjät ovat itse opiskelussaan esteitä tai saavutettavuuden haasteita kokeneet 18 vuotta täyttäneet henkilöt.

Hankkeen päätoteuttaja on Humanistinen ammattikorkeakoulu sekä osatoteuttajina Valo-valmennusyhdistys ry ja Live-säätiö sr. Hankkeessa konsultoivana kumppanina toimii ADHD-liitto ry. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ESR. Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

No items found.