< Takaisin etusivulle

Luontoavusteiset palvelut hyvinvoinnin ja kuntoutumisen tukena materiaalikoonti

harrastukset ja vapaa-aika
terveys, hyvinvointi ja itsetuntemus

Kohderyhmänä ovat mielenterveyshaasteiden sekä riippuvuuksien kanssa kamppailevat nuoret ja aikuiset. Hankkeen tavoitteina on vahvistaa kohderyhmään kuuluvien henkilöiden kuntoutumista, resilienssikykyä, toimijuutta ja oppimista.

Luontoavusteiset palvelut hyvinvoinnin ja kuntoutumisen tukena

Kohderyhmänä ovat mielenterveyshaasteiden sekä riippuvuuksien kanssa kamppailevat nuoret ja aikuiset. Hankkeen tavoitteina on vahvistaa kohderyhmään kuuluvien henkilöiden kuntoutumista, resilienssikykyä, toimijuutta ja oppimista.

Luontoympäristössä tai eläinavusteisesti toteutettu yhteisöllinen ja tavoitteellinen toiminta edistää hyvinvointia, terveyttä sekä tukee sosiaalisia taitoja ja minäpystyvyyttä. Toiminnan sisällöt rakennetaan ja aikataulutetaan osallistujalähtöisesti joko tutussa ympäristössä tai sovitusti lähiluonnossa.

Luontovertaiset ryhmät ja yksilövalmennus toteutetaan osittain digitaalisuutta hyödyntäen. Osallistujien omia vahvuuksia ja voimavaroja tuetaan ratkaisukeskeisellä ja positiivisella työotteella.

Löydät materiaalikoonnin täältä.

No items found.