< Takaisin etusivulle

Digisosku: Havaintoja digitaalisesta ohjaamisesta - Kokemuksia 18–29-vuotiaille suunnatusta verkkovälitteisestä sosiaalisesta kuntoutuksesta

digitaidot
nuoret

Julkaisussa esittelemme hankkeen aikana toteutettuja lyhytkestoisen ja pidempikestoisemman toiminnan pilotteja sekä tuomme esiin, millaisia mahdollisuuksia näemme digitaalisessa ohjauksessa olevan ja miten digivälitteinen ohjaus antaa tukea kotisohvalle asti.

Digisosku

Digisosku on kehittämishanke, jonka tavoitteena on lisätä nuorten osallisuutta hyödyntäen digitaalisesti toteutettuja sosiaalisen kuntoutuksen ja matalan kynnyksen ryhmätoimintoja. Hanke kehittää digitaalisia ratkaisuja, joiden avulla heikoimmassa asemassa olevien nuorten on mahdollista ylläpitää ja kohentaa niin fyysistä, psyykkistä kuin myös sosiaalista toimintakykyään. Hankkeen tuloksena syntyy malli olemassa olevan teknologian hyödyntämisen mahdollisuuksista toimintakyvyn mittaamiseksi ja tukemiseksi.

Hankkeen toteuttavat Valo-Valmennusyhdistys ry ja Turun ammattikorkeakoulu.  Hanke on ESR-rahoitteinen ja sen kesto on 18.10.2021-31.10.2023. REACT-EU-hankkeet rahoitetaan osana Euroopan Unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

No items found.