< Takaisin etusivulle

Valoa digiperustaitoihin! Materiaalinkoonti

nuoret
digitaidot

Materiaalinkoonti kokoaa ideoita ja vinkkejä, miten nuorten aikuisten digitaitoja ja -valmiuksia voi vahvistaa ohjaustyössä. Digi on nivoutunut erottamattomaksi osaksi elämäämme ja arkeamme. Digin voi nivoa myös ohjaustyöhön monella tapaa: digityökaluja voi käyttää sekä huviksi että hyödyksi! Materiaalinkoonti sopii esimerkiksi järjestösektorilla toimiville ohjaajille, jotka työssään kohtaavat nuoria aikuisia ja tukevat heitä eteenpäin omilla poluillaan.‍

Valoa digiperustaitoihin Satakunnassa

Valoa digiperustaitoihin Satakunnassa -hankkeen tavoitteena on vahvistaa koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien satakuntalaisten nuorten aikuisten perusdigitaitoja. Hankkeessa kehitetään lisäksi digiohjausympäristö ja tuotetaan valmennusmateriaaleja kohderyhmän parissa toimivien ammattilaisten käyttöön. Hankkeen päätoteuttajana on Valo-Valmennusyhdistys ry sekä osatoteuttajina Rauman Seudun Katulähetys ry ja Laurea AMK.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ESR. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Toteutusaika on 1.1.2022–31.10.2023.

No items found.